Choose your language:

Badania i rozwój

Badania i Rozwój

U podstaw sukcesu wiatrakowca Fusioncopter FC4 legł niezwykle obszerny i zaawansowany program badawczo rozwojowy, który dzięki zaangażowaniu funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju objął swym zasięgiem zarówno wyczerpujące obliczenia teoretyczne jak i intensywne i dogłębne próby praktyczne wszystkich kluczowych zespołów wiatrakowca nowej generacji.

W pracę nad FC4 zaangażowali się najlepsi i najbardziej doświadczeni inżynierowie, naukowcy, piloci doświadczalni, związani od lat z przemysłem lotniczym, śmigłowcami i wiatrakowcami.

W pracach badawczo-rozwojowych nad FC4 położyliśmy przede wszystkim nacisk na bezpieczeństwo maszyny. Niezwykle dogłębne badania przeprowadziliśmy w dziedzinie ochrony życia załogi i pasażerów, projektując unikalny system pochłaniania energii przez fotele, zapewniając bezpieczeństwo w postaci podwójnego napędu, przeprowadzając wyczerpujące testy wytrzymałości konstrukcji.

W dziale tym prezentujemy wyniki tych badań, zgodnie z wymaganiami w zakresie publikacji wyników badań dotowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Niektóre z nich opatrzyliśmy komentarzem, inne prezentujemy jako surowe dane badawcze do dalszej interpretacji przez czytelnika.

Próby statyczne

Przed dopuszczeniem do lotu przeprowadziliśmy szereg niezbędnych prób statycznych celem udowodnienia wytrzymałości poszczególnych podzespołów na warunki spodziewane w locie i na ziemi, w tym krytyczne manewry wyrwania i...
read more

Program 1.1.2 Demonstrator

Fusioncopter Sp. z o.o. realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt. "Demonstrator technologii lekkiego wiropłata dwusilnikowego z elektrycznym wspomaganiem wirnika głównego" dofinansowany z funduszy Unii Europiejskiej,...
read more