Choose your language:

Badania i rozwój

Badania i Rozwój

U podstaw sukcesu wiatrakowca Fusioncopter FC4 legł niezwykle obszerny i zaawansowany program badawczo rozwojowy, który dzięki zaangażowaniu funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju objął swym zasięgiem zarówno wyczerpujące obliczenia teoretyczne jak i intensywne i dogłębne próby praktyczne wszystkich kluczowych zespołów wiatrakowca nowej generacji.

W pracę nad FC4 zaangażowali się najlepsi i najbardziej doświadczeni inżynierowie, naukowcy, piloci doświadczalni, związani od lat z przemysłem lotniczym, śmigłowcami i wiatrakowcami.

W pracach badawczo-rozwojowych nad FC4 położyliśmy przede wszystkim nacisk na bezpieczeństwo maszyny. Niezwykle dogłębne badania przeprowadziliśmy w dziedzinie ochrony życia załogi i pasażerów, projektując unikalny system pochłaniania energii przez fotele, zapewniając bezpieczeństwo w postaci podwójnego napędu, przeprowadzając wyczerpujące testy wytrzymałości konstrukcji.

W dziale tym prezentujemy wyniki tych badań, zgodnie z wymaganiami w zakresie publikacji wyników badań dotowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Niektóre z nich opatrzyliśmy komentarzem, inne prezentujemy jako surowe dane badawcze do dalszej interpretacji przez czytelnika.

Badania obliczeniowe mechaniki lotu

Badania obliczeniowe w zakresie mechaniki lotu wiatrakowca Fusioncopter FC4 wykonał inż. Jan Bronowicz korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia w zakresie aerodynamiki wirników i śmigłowców zdobytego podczas...
read more

Program 1.1.2 Demonstrator

Fusioncopter Sp. z o.o. realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt. "Demonstrator technologii lekkiego wiropłata dwusilnikowego z elektrycznym wspomaganiem wirnika głównego" dofinansowany z funduszy Unii Europiejskiej,...
read more