Choose your language:

Bezpieczeństwo

Najważniejszą cechą wiatrakowca Fusioncopter FC4 są jego parametry bezpieczeństwa. Projektując ten zaawansowany wiatrakowiec skorzystaliśmy z najnowszych osiągnięć techniki światowej oraz opracowaliśmy własne, unikalne systemy bezpieczeństwa tak, aby zarówno załoga jak i pasażerowie mogli się czuć bezpieczni.
 
Wiatrakowiec został zaprojektowany tak aby spełniać wymogi bezpieczeństwa przewidziane Specyfikacjami Certyfikacyjnymi dla Wiropłatów Małych - CS-27.
 
Bezpieczeństwo zaczyna się od napędu.
 
Fusioncopter napędzany jest certyfikowanymi silnikami lotniczymi Rotax 912S o mocy 100 KM (73,6 kW) sprawdzonymi podczas tysięcy godzin eksploatacji w samolotach i wiatrakowcach na całym świecie. Silniki te cechuje wysoka niezawodność. Jednak dla najwyższego bezpieczeństwa maszyny wyposażyliśmy ją w dwa silniki tak aby potencjalna awaria jednego z nich nie powodowała konieczności nagłego awaryjnego lądowania. Układ zasilania paliwem odpowiada przepisom CS-27 w zakresie zapewnienia niezależnego dopływu paliwa do każdej jednostki napedowej.
 
W FC4 zastosowalismy napęd pchający co pozwoliło na osiągnięcie trzech ważnych celów. Po pierwsze śmigła pracują daleko od kabiny pasażerskiej przez co potencjalne wejście w zasięg ich pracy na ziemi lub też zranienie załogi w przypadku awarii zostało zminimalizowane. Po drugie udało nam się zminimalizować dzięki temu odległość miedzy śmigłami a co za tym idzie potencjalną asymetrię ciągu w razie awarii jednego z silników co ma niebagatelny wpływ na możliwość sprawnej reakcji pilota na potencjalne zagrożenie. Po trzecie śmigła pracują w pobliżu usterzenia ogonowego w sposób niezwykle korzystny zwiekszając efektywność sterów kierunku i usterzenia poziomego.
 
 
Bezpieczeństwo to przemyslana konstrukcja
 
Myślenie o bezpieczeństwie zaczyna się w pierwszym dniu projektowania. Małe samoloty mają silnik bezpośrednio przed kabiną pilota a małe wiatrakowce bezpośrednio za nią. Prawdopodobieństwo awarii i pożaru silnika jest znikome, ale w takim wypadku załoga zawsze chciałaby być jak najdalej od źródła ognia. Układ konstrukcji Fusioncoptera FC4 sprawia, że silniki są daleko od kabiny i głównej bryły kadłuba. Oddzielone są stalową grodzią ogniową i przestrzenią pylonu mocowania silnika. Co więcej w przypadku katastrofy i zderzenia z ziemią silnik nie przemieści się do kabiny lecz pozostanie w dużej odległości od załogi.
 
 
Bezpieczeństwo to zapasy wytrzymałości
 
Najważniejszym elementem każdego wiatrakowca jest wirnik. To pod nim zawieszona jest maszyna i to on przenosi największe obciążenia dostarczając siły nośnej dla maszyny. Bez niego wiatrakowiec nie lata.
Głowicę wirnika Fusioncoptera FC4 zaprojektowaliśmy i przebadaliśmy według najsurowszych norm. Kluczowy dla bezpieczeństwa wał wirnika ma współczynnik zapasu 10 względem najwyższych spodziewanych obciążeń wiatrakowca w locie co oznacza, że można na nim powiesić ciężar 30 ton bez ryzyka zniszczenia. Całą głowicę przebadaliśmy obciążeniami niszczącymi (1,5 raza wyższymi od najwyższych spodziewanych obciązeń w locie) bez żadnych uszkodzeń a nastepnie próbując doprowadzić ją do zniszczenia celem ustalenia faktycznego zapasu wytrzymałości wyczerpaliśmy możliwości stanowiska badawczego skonstruowanego na potrzeby testów w Instytucie Lotnictwa w Warszawie w zakresie przykładanych obciążeń nadal nie doprowadzając do jej zniszczenia.
Surowym testom wytrzymałości statycznej poddaliśmy wszystkie kluczowe podzespoły wiatrakowca, a w tym podwozie przednie i podwozie główne, część ogonową, węzły kadłuba, łoża silników. Przygotowanie do certyfikacji objęło oprócz przewidzianych przed dopuszczeniem do lotu testów do 100% obciążeń także badania do 150% obciążeń tak, aby być pewnym, że w powietrze wzbija się pojazd bezpieczny.
 
 
Bezpieczeństwo to ochrona życia i zdrowia załogi
 
Maszyna ma prawo się zniszczyć lecz załoga musi przeżyć. Ta dewiza przyświecała nam w projektowaniu systemu pochłaniania energii przez fotele Fusioncoptera FC4. Wykonalismy dziesiątki prób materiału pochłaniającego, skonstruowalismy lekki ale wytrzymały fotel, który poprzez unikalną współpracę kilku elementów pochłaniających energię pozwala spełnić najsurowsze normy zderzeniowe narzucone przez Specyfikacje Certyfikacyjne dla Wiropłatów Małych CS-27. Norma ta narzuca drastyczne warunki testu dynamicznego uderzenia w ziemię pod kątem 60 stopni. Surowiej niż w przypadku nawet samolotów komunikacyjnych nakazuje przeprowadzić uderzenie z uzyskaniem opóźnienia 30 G. Kręgosłup manekina zastosowanego do testu musi wytrzymać zderzenie co oznacza, że większą część energii powinien pochłonąć fotel chroniąc jednocześnie życie i kręgosłup załoganta. Test zderzeniowy fotela przeprowadziliśmy w PIMOT w Warszawie. Stanowisko uderzyło z prędkością przewyższającą minima narzucone w normie a impuls wymuszający osiągnął 34 G, zatem znacząco więcej niż wymagają przepisy. Mimo tak drastycznych warunków testu fotel przejął na siebie cały nadmiar energii pozwalając zmniejszyć siły w kręgosłupie do wartości gwarantujących brak uszkodzeń kręgosłupa. To konstrukcja unikalna w skali Europy i świata.
 

Badania aerodynamiczne

Podstawą dopracowania wstępnej bryły wiatrakowca Fusioncopter FC4 były badania aerodynamiczne prowadzone przez Politechnikę Lubelską z udziałem Instytutu Lotnictwa w Warszawie. W ramach badań przeprowadzono analizę numeryczną pierwotnej bryły...
read more

Badania dynamiczne fotela

W połowie 2014 r. wykonalismy fabryczne badania dynamiczne fotela wiatrakowca Fusioncopter FC4 zgodnie z uregulowaniami Specyfikacji Certyfikacyjnych dla Wiropłatów Małych CS-27. Test obejmował badanie zgodnie z zapisami CS 27.562...
read more