Choose your language:

Newsy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w ramach realizacji Projektu „Centrum badawczo-rozwojowe techniki lotniczej” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” - budowa hali stalowej
09.12.2016

Zapraszamy do udziału w postępowaniu na wykonanie budowy hali stalowej.

Przedmiotem zamówienia jest nabycie robót budowlanych i materiałów budowlanych w zakresie wybudowania budynku hali stalowej dla centrum badawczo-rozwojowego techniki lotniczej.

Prace powinny być wykonane zgodnie z projektem wykonawczym i uwzględniać istniejące uwarunkowania terenowe i prawne oraz wydane dla nieruchomości warunki zabudowy. Prace powinny również uwzględniać, że dla rozpatrywanej nieruchomości wydano pozwolenie na budowę budynku biurowego dla innej firmy, będącej docelowo współwłaścicielem nieruchomości. Projekt centrum badawczego wpisuje się w istniejący układ urbanistyczno-logistyczny. Budynek hali ma wspólną ścianę z budynkiem biurowym a prace muszą toczyć się w porozumieniu z wykonawcą budynku biurowego o konstrukcji żelbetowej nie powodując kolizji i szkód dla wykonawcy ww budynku.

Planowana wielkość hali centrum badawczego – około 288 m2. Konstrukcja musi uwzględniać możliwość podwieszenia ciężaru do 5 T na konstrukcji hali.

Zamawiający wymaga od wykonawcy zastosowania materiałów, które w co najmniej 50% podlegają recyclingowi.

Pełna treść postępowania w załączonym pliku pdf

postepowanie-budowa-hali.pdf

« powrót

Badania i rozwój

Badania i Rozwój U podstaw sukcesu wiatrakowca Fusioncopter FC4 legł niezwykle obszerny i zaawansowany program badawczo rozwojowy, który dzięki zaangażowaniu funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju objął swym zasięgiem...
read more

Idea wiropłata nowej generacji

Latanie - marzenie ludzkości spełnione w XX wieku - zawsze wiązało się ze szczyptą ryzyka. Impulsem do rozwoju maszyn latających okazały się konflikty zbrojne, dzięki którym pokonywano kolejne etapy przyspieszonej ewolucji. Uwagę skupiono...
read more