Choose your language:

Badania aerodynamiczne wiatrakowca czteroosobowego

Podstawą dopracowania wstępnej bryły wiatrakowca Fusioncopter FC4 były badania aerodynamiczne prowadzone przez Politechnikę Lubelską z udziałem Instytutu Lotnictwa w Warszawie. W ramach badań przeprowadzono analizę numeryczną pierwotnej bryły wiatrakowca oraz badania tunelowe modelu w skali 1:20. Wnioski z tych badań posłużyły do dokonania korekt pozycji wiatrakowca w locie, korekt kształtu kadłuba, pylonów nośnych silników, belki ogonowej, usterzenia poziomego i pionowego.

Nastepnie przeprowadzono kolejne badania w tunelu aerodynamicznym Instytutu Lotnictwa w Warszawie celem zdjęcia charakterystyk aerodynamicznych wiatrakowca. Badania te prowadzono na modelu w skali 1:20 oraz 1:10.

Poniżej zamieszczamy raporty Politechniki Lubelskiej odnośnie wyników badań oraz zestaw zdjęć i filmów z badań.

Raport_zadanie_IIu.pdf