Choose your language:

Badania dynamiczne fotela

W połowie 2014 r. wykonalismy fabryczne badania dynamiczne fotela wiatrakowca Fusioncopter FC4 zgodnie z uregulowaniami Specyfikacji Certyfikacyjnych dla Wiropłatów Małych CS-27.

Test obejmował badanie zgodnie z zapisami CS 27.562 (b)(1) przypadku uderzenia w ziemię pod kątem 60 stopni z prędkością nie mniejszą niż 9,1 m/s. Szczytowa wartość opóźnienia podłogi powinna wynosić co najmniej 30 g i wystąpić nie później niż 0,031 s po uderzeniu. Do testu wykorzystany został manekin antropomorficzny ATD.

W badaniu uzyskano warunki bardziej surowe niż wymaga norma CS 27. Opóźnienie wyniosło 34 g a samo hamowanie odbyło się jeszcze gwałtowniej niż przewidują warunki minimalne. Mimo tak wysilonych warunków testu fotel pochłonął nadmiar energii i w żadnym z narzuconych punktów kontrolnych, w tym w najbardziej newralgicznym czujniku w kręgosłupie manekina, nie nastąpiło przekroczenie sił wskazanych przez CS 27 jako graniczne.

Poniżej przedstawiamy dane z czujników stanowiska badawczego

20140721-Fusioncopter-60st-2014050.1_FIL.XLS