Choose your language:

Badania obliczeniowe mechaniki lotu wiatrakowca FC4 czteroosobowego

Badania obliczeniowe w zakresie mechaniki lotu wiatrakowca Fusioncopter FC4 wykonał inż. Jan Bronowicz korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia w zakresie aerodynamiki wirników i śmigłowców zdobytego podczas kilkudziesięciu lat pracy dla PZL Świdnik.

Badania obliczeniowe obejmowały zagadnienia doboru wirników, stateczności statycznej i dynamicznej, modelowanie kluczowych manewrów i wyznaczanie obciążeń oraz szeregu innych zagadnień, których rozstrzygnięcie obliczeniowe było kluczowe dla uzyskania maksymalnie wydajnej ale jednocześnie niezwykle bezpiecznej konstrukcji.

Pierwsze obliczenia posłużyły ustaleniu podstawowych parametrów wiatrakowca a następne miały charakter kolejnych przybliżeń w miarę krystalizowania się konstrukcji maszyny.

Poniżej prezentujemy raporty obliczeniowe, które na prośbę każdego zainteresowanego jesteśmy gotowi udostępnić jako surowe dane badawcze w ramach szerokiego rozpowszechniania wyników badań przemysłowych na podstawie § 15 pkt 3 Rozporządzenia MNiSW z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. N 215, poz. 1411), zwanego dalej ”rozporządzeniem w sprawie pomocy publicznej.

FC.w02.DOB.JBR.001.ver1-analiza-wirnika.pdf
FC.w02.DOB.JBR.002.ver1-analiza-predkosci-maksymalnej.pdf
FC.w02.DOB.JBR.003.ver1-0model-matematyczny-wyrwania.pdf
FC.w02.DOB.JBR.004.ver1-obliczenia-symulacyjne-manewr-wyrwania.pdf
FC.w02.DOB.JBR.004.ver2-manewr-wyrwania.pdf
FC.w02.DOB.JBR.005.ver1-obliczenia-obciazen-zewn-wirnik-i-usterzenie.pdf
FC.w02.DOB.JBR.005.ver2-manewr-wyrwania.pdf
FC.w02.DOB.JBR.005.ver3-obciazenia-w-locie.pdf
FC.w02.DOB.JBR.006.ver1-obciaenia-lopat.pdf
FC.w02.DOB.JBR.006.ver2-obciazenia-lopat.pdf
FC.w02.DOB.JBR.007.ver1-podkrecanie-wirnika.pdf
FC.w02.DOB.JBR.008.ver1-zalacznik_podkrecanie-wirnika.pdf
FC.w02.DOB.JBR.009.ver1-analiza-badan-aerodynamicznych-modelu.pdf
FC.w02.DOB.JBR.009.ver2-analiza-badan-aerodynamicznych-modelu.pdf
FC.w02.DOB.JBR.010.ver1-obliczenia_stat_statycznej.pdf
FC.w02.DOB.JBR.010.ver2-obliczenia_stat_statycznej.pdf
FC.w02.DOB.JBR.011.ver1-zalacznik_obliczenia_stat_stat.pdf
FC.w02.DOB.JBR.011.ver2-zalacznik_obliczenia_stat_stat.pdf
FC.w02.DOB.JBR.012.ver1-manewr-wyrwania-wirnik2lopaty.pdf
FC.w02.DOB.JBR.013.ver1-zalacznik_obliczenia_obc.pdf
FC.w02.DOB.JBR.014.ver1-obliczenia_stat_dynamicznej.pdf
FC.w02.DOB.JBR.015.ver1-zalacznik_obliczenia_stat_dyn.pdf
FC.w02.DOB.JBR.016.ver1-obciazenia-w-locie-wirnik.pdf
FC.w02.DOB.JBR.017.ver1-zalacznik_obc_WN.pdf
FC.w02.DOB.JBR.018.ver1-obciazenia-w-locie-usterzenia.pdf
FC.w02.DOB.JBR.018.ver3-obciazenia-w-locie-usterzenia.pdf
FC.w02.DOB.JBR.019.ver1-obciazenia-lopat.pdf
FC.w02.DOB.JBR.019.ver2-obciazenia-lopat.pdf
FC.w02.DOB.JBR.019.ver3-obciazenia-lopat.pdf
FC.w02.DOB.JBR.020.ver1-obc_WN2-w-locie.pdf
FC.w02.DOB.JBR.021.ver1-zalacznik_obc_WN2-w-locie.pdf
FC.w02.DOB.JBR.022.ver1-obliczenia_stat_stat_WN2.pdf
FC.w02.DOB.JBR.023.ver1-zalacznik_obliczenia_stat_stat_WN2.pdf
FC.w02.DOB.JBR.024.ver1-obliczenia_stat_dyn_WN2.pdf
FC.w02.DOB.JBR.025.ver1-zalacznik_obliczenia_stat_dyn_WN2.pdf
FC.w02.DOB.JBR.026.ver1-szt_boczna.pdf
FC.w02.DOB.JBR.027.ver1-analiza-drgan.pdf
FC.w02.DOB.JBR.028.ver1-obliczenia_stat_stat_WN2.pdf
FC.w02.DOB.JBR.029.ver1-zalacznik_obliczenia_stat_stat_WN2.pdf
FC.w02.DOB.JBR.030.ver1-obliczenia_stat_dyn_WN2.pdf
FC.w02.DOB.JBR.031.ver1-zalacznik_obliczenia_stat_dyn_WN2.pdf
FC.w02.DOB.JBR.032.ver1-obc_WN2-w-locie.pdf
FC.w02.DOB.JBR.032.ver2-obc_WN2-w-locie.pdf
FC.w02.DOB.JBR.033.ver1-zalacznik_obc_WN2-w-locie.pdf
FC.w02.DOB.JBR.033.ver2-zalacznik_obc_WN2-w-locie.pdf