Choose your language:

Program 1.1.1 Wiatrakowiec modułowy

Fusioncopter Sp. z o.o. realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt.

"Innowacyjny, wielomodułowy, konwertowany wiropłat dwusilnikowy"

dofinansowany z funduszy Unii Europiejskiej, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

 

Projekt ma na celu przeprowadzenie kompleksowych prac badawczo-rozwojowych nad nowoczesnym, wielomodułowym, konwertowanym wiropłatem dwusilnikowym. W ramach projektu opracowany zostanie wiropłat, którego cechami będą między
innymi:
• możliwość wykorzystania zunifikowanej bazowej platformy konstrukcyjnej do tworzenia statków powietrznych o różnych zastosowaniach: transportu osób, transportu medycznego, monitoringu linii energetycznych, monitoringu sieci gazowej, nadzoru powietrznego upraw, lasu, ochrony przeciwpożarowej;
• możliwość zastosowania różnych typów napędu, od tradycyjnych silników tłokowych-gaźnikowych, poprzez silniki wtryskowe, silniki diesla oraz docelowo silniki elektryczne.
• Cechą platformy konstrukcyjnej wiropłata będzie możliwość produkcji z różnymi typami wirników autorotacyjnych.
• Cechą rozwojową wiropłata będzie możliwość łatwego tworzenia nowych wersji, w szczególności na potrzeby uruchamiania produkcji nowych modeli, w oparciu o jedną strukturę bazową.
• Wiropłat będzie posiadał unikalne cechy manewrowe wynikające z zastosowania dwóch śmigieł, które będą mogły być nastawiane oddzielnie co zapewni sterowanie kierunkowe poprzez kontrolowaną asymetrię ciągu
• Wiropłat będzie posiadał unikalną cechę skrócenia rozbiegu poprzez wspomaganie pracy wirnika nośnego w fazie rozbiegu po prerotacji.

Prace badawczo-rozwojowe obejmować będą wszystkie etapy tworzenia statku powietrznego, od koncepcji konstrukcji modułowej, poprzez badania aerodynamiczne tunelowe, badania wytrzymałościowe, badania nad systemem transmisji napędu dostosowanym do różnych rodzajów silników, badania ergonomii dla wielu zastosowań aż po podstawowe badania w locie.

wartość projektu: 10.823.155,42 PLN

dofinansowanie projektu z UE: 8.260.414,56 PLN